Oncologische massage

Praktijk Sportzorgmassage

Fotolia_onco3

Fotolia_onco2Massage kan van grote toegevoegde waarde zijn voor (ex)kanker patiënten. Fysiek en mentaal heeft kanker grote gevolgen. Het is veelal een periode waarin je geleefd wordt, waarbij emoties als een soort rollercoaster voorbijkomen. De massages hebben tot doel de bijeffecten van de verschillende therapieën te verminderen. Deze bijeffecten kunnen tijdens het ziekteproces tot jaren erna voorkomen, zoals vermoeidheid, pijn, stijfheid, slapeloosheid, littekengevoeligheid, vochtophoping (lymfe)oedeem, beperkingen in beweeglijkheid, angst voor bewegen, eenzaamheid en depressie. Fotolia_onco1
Oncologische massages worden veilig gegeven en zullen de kanker niet verergeren of doen terugkomen en maken het leven met of na kanker dragelijker. Voorwaarde is dat de behandelend oncologisch arts moet instemmen met de massage (tenzij uitbehandeld).
Met massages op maat wordt er aandacht en ondersteuning gegeven en kan de balans tussen belasting en belastbaarheid worden verbeterd.
De oncologische massage verschilt van de andere massagevormen in intensiteit en kent andere technieken zoals pulsen, littekenmassage, ademhalingsoefeningen, MLD. Ook de intake verschilt.
Voor de cliënt is het vooral prettig even te mogen ontspannen, los te komen van medische behandelingen of een luisterend oor te hebben.

Doel van de oncologische massage: De kwaliteit van leven en welzijn verbeteren.
Fotolia_ontspanning5

Fotolia_oncogroot