Hoofdpijncoach

Praktijk Sportzorgmassage

stress-543658_1920Heb jij regelmatig terugkerende hoofdpijnklachten en bepaalt de hoofdpijn een (groot) deel van de kwaliteit van je leven, heb je er van alles aan gedaan om van deze vervelende kwaal af te komen (medische onderzoeken / alternatieve circuit), verval je telkens terug in het oude (dagelijkse) patroon, heb je medicatie nodig om enigszins te kunnen functioneren en is er misschien wel verteld dat je met hoofdpijn moet leren leven, dan wordt het tijd om de stap naar een hoofdpijncoach te maken.
Veel mensen hebben regelmatig en/of periodiek last van hoofdpijn. Over het onderwerp zijn kasten vol boeken geschreven en toch blijft hoofdpijn een mistig gebied waar je je vingers niet goed achter krijgt. Diverse hulpverleners hebben hun visie gegeven, waarbij ieder op hun eigen vakgebied uitvoerig onderzoek hebben gedaan. Voor jou met wisselend resultaat.
Hoe komt het toch dat je jouw hoofdpijn niet “in grip” krijgt?

De oorzaken van het krijgen en vasthouden van hoofdpijn zijn divers.
In het algemeen kun je een onderscheid maken tussen veroorzakende en in standhoudende factoren. Deze gaan hand in hand en zorgen voor een structureel karakter.
Als de reden van jouw klachten zouden voortkomen uit 1 veroorzaker en een paar instandhouders dan was je probleem waarschijnlijk al lang opgelost. Juist de combinatie van deze factoren maken de zoektocht complex, lopen vaak over meerdere vakgebieden en zorgen er voor dat je de boosdoeners niet (eenvoudig) vindt.  

Uit eigen ervaring weet ik hoe hoofdpijn je leven kan beïnvloeden en zelfs bepalen. Ik heb een aantal jaren terug ruim 3 maanden (aaneengesloten) een statische migraine gehad (een niet loslatende migraine), waarbij de medici geen oplossing konden bieden. Gelukkig lukte dat via een alternatief circuit wel. Het duurde daarna nog ruim een jaar om weer een normaal leven te leiden.
In 2019 kreeg ik last van hoofdpijn (geen migraine) met veel druk, beklemming en duizeligheid die dagelijks mijn leven beïnvloedde en uiteindelijk tot diep in 2020 aanhield. De reguliere zorg bood wederom geen oplossing. Alternatieve zorg kon me slechts ten delen helpen.
Na veel studie, aanvullende cursussen triggerpoint, zelfbehandeling en uitproberen kwam ik tot de conclusie dat er ook in mijn geval sprake was van de hier voor genoemde combinatie van factoren. Ik begrijp wat iemand met hoofdpijn meemaakt en hoe het voelt.

headache-388870_1920Soorten hoofdpijn
1. Primaire en secundaire hoofdpijn
Primaire hoofdpijn ontstaat als het ware uit zichzelf, zonder aanwijsbare medische / pathologische reden. Voorbeelden hiervan zijn spanningshoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn.
Bij secundaire hoofdpijn is er sprake van een vervolgreden door een onderliggende medische /pathologische toestand. Voorbeelden hiervan zijn een hersentumor, infectie, klap op het hoofd, diabetes, tand/oog/oor problemen, glutenallergie, whiplash etc.
2. Vormen
Wijze waarop de klachten zich uiten: Pijn / drukkend / kloppend / stekend / tintelend / zwaar gevoel / gevoelig voor licht en geluid (omgevingsfactoren)
Duizeligheid / draaierigheid

Wat doet een hoofdpijncoach
Mijn taak is je bewust te maken van de veroorzakers en instandhouders van jouw hoofdpijn, deze op te sporen, ze daar waar mogelijk op te lossen en/of dragelijk te maken. Dit is een zoektocht met oplossend vermogen voor zover het geen medisch/pathologische achtergrond heeft.
Ik realiseer me dat een betrouwbare leeromgeving essentieel is voor het al dan niet slagen van de coaching.
Ik leer je op een andere manier te kijken naar je probleem en daarbij de regie te nemen in het ermee omgaan / oplossen. Niet lijdzaam toezien!    
Daarnaast leer ik je o.a. jezelf te behandelen op het gebied van triggerpoints / zelfmassage.
Het is een zeer uitgebreid pakket, op weg naar verandering / verbetering.

Wat wordt er van jou verwacht
Het is belangrijk om je te realiseren dat je eerlijk en openhartig tegenover de coaching staat. Je eigen regie nemen is belangrijk. Het is werken aan verbetering, waarbij ik je begeleid en de mogelijkheden laat zien. Terugval en twijfel horen bij het proces.
De weg is niet eenvoudig. Open staan voor andere inzichten en de wil om uit de situatie te komen, vragen inzet en doorzettingskracht. Je bepaalt daarin geheel zelf hoe ver je gaat.

Hoe loopt het proces
De behandeling start met een intake (1 uur). Hierbij wordt er inzage gegeven in de wijze van coaching, wat ik wel en niet voor je kan betekenen. Er worden een aantal administratieve zaken doorgenomen (n.a.w. gegevens / cliëntendossier / hoofdpijndagboek). De hoofdpijnklacht wordt besproken en er wordt gevraagd naar het traject dat tot heden toe is gevolgd.
We maken afspraken over wat we van elkaar mogen verwachten en we nemen het onderwerp “coachvraag” door. Vervolgens bepaal je in de dagen na het gesprek of je al dan niet gecoacht wilt worden en formuleer je de coachvraag.
Een behandeltraject bestaat uit 6 behandelingen van 1 uur, waarbij aan het einde een vervolgtraject van 6 behandelingen kan worden afgesproken.

Behandelingen
De 1e behandeling is een triggerpointmassage hoofdpijn, waarbij je ervaart wat de behandeling inhoud en wat het met je doet. Je leert de eerste vormen van zelfbehandeling.
De 2e 3e 4e en 5e  behandeling gaat in op de hoofdpijnklacht en de zoektocht. De zelfbehandeling triggerpoint wordt herhaald en uitgebreid.
De 6e behandeling is afhankelijk van de behaalde resultaten.
De inhoud van een vervolgtraject wordt in onderling overleg vastgesteld.