Contra-indicaties

Praktijk Sportzorgmassage

Voor aanvang van iedere behandeling wordt er, via vraagstelling en observatie, op contra-indicaties gecontroleerd (redenen om een behandeling, deels, aangepast of niet uit te voeren). Het wordt zeer op prijs gesteld dat de cliënt, voorafgaande aan de behandeling, zelf nagaat of er sprake is van een (mogelijke) contra-indicatie. 

In een aantal gevallen is het af te raden om een massage te ondergaan (algehele contra-indicatie). Bij sommige klachten is het beter om bepaalde lichaamsdelen niet te laten masseren (plaatselijke contra-indicatie). In sommige gevallen mag er wel gemasseerd worden, maar dient de techniek te worden aangepast (relatieve algehele of plaatselijke contra-indicatie).

Massage geschiedt altijd op eigen risico! Massage hoort het welbevinden te bevorderen en niet te verslechteren, daarom kan er bij aanwezigheid van / twijfel over contra-indicaties het besluit genomen worden om een massage aan te passen of niet te geven. Normaal gesproken wordt een dergelijke beslissing in goed onderling overleg genomen.

Let op: Onderstaand volgt een overzicht van diverse soorten contra-indicaties, echter de lijst is niet voltallig. Bovendien zijn contra-indicaties vaak persoonsgebonden. Als je twijfelt, overleg dan eerst met je arts!

Algehele (absolute) contra indicaties:Fotolia_197607221_M    
er mag niet worden gemasseerd bij:
·        Koorts (kans op verergering door toename van de stofwisseling)
·        Steenpuisten (besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar)
·        Extreme oververmoeidheid/uitputting (onvoldoende verwerking van massageprikkels)
·        Besmettelijke huidaandoeningen (i.v.m. besmetting en prikkeling van het proces, daardoor gevaar van uitbreiding of verergering)
·        Infecties zoals griep, zware verkoudheid, keelontsteking etc. (gevaar om nieuwe acute fase op te wekken omdat het proces geprikkeld word)
·        Eerste 3 maanden van een zwangerschap (foetus kan loslaten)
er mag niet worden gemasseerd tenzij er toestemming is van een arts:
·        Antibiotica
·        Antidepressiva
·        Hartklachten en hartafwijkingen
·        Nierfalen
·        Bloedverdunners
·        Medicijnen met gele waarschuwingssticker
·        Kanker

Absolute plaatselijke contra indicaties:Fotolia_184985519_S
Niet op het desbetreffende lichaamsdeel waar het zich bevindt, de rest van het lichaam kan wel
·        Acuut trauma, verwonding, letsel, blauwe plekken of zwelling(en)
·        Ontstekingen of goedaardige tumoren (kans op verergering of verspreiding)
·        Verdikkingen, waarbij twijfel is over de oorzaak  

Relatief algehele of plaatselijke contra indicaties:
Er mag wel worden gemasseerd als rekening wordt gehouden met de plaats op/in het lichaam, tijdstip,  dosering of techniek
·        Actieve ontstekingen
·        Verwondingen (schaaf-,snij-,steek- of brandwonden zijn erg onprettig om te worden gemasseerd)
·        Oedeemvorming (zwelling, vochtophoping waarbij twijfel is over de oorzaak)
·        Ontstekingen van de vaten (beschadiging van de verzwakte vaten door de druk)
·        Spataderen
·        Zenuwontsteking (overgevoeligheid van de regio waar de ontsteking is)
·        Onderhuidse bloedingen
·        Psoriasis
·        Trombose