Privacy / Gegevensbescherming

Praktijk Sportzorgmassage

1. De vastlegging van (medische) gegevens is bedoeld voor onderlinge communicatie, registratie, planning en dient in het geval van het opstellen van een cliëntendossier als naslagwerk.

2. De gegevens zijn rechtstreeks verkregen van cliënt, dan wel blijken uit onderzoek in samenspraak met en in bijzijn van de cliënt.

3. Cliënt geeft vrijwillig toestemming om de gegevens te verwerken.

4. Cliënt heeft het recht om de toestemming tot het verwerken van de gegevens onmiddellijk in te trekken. De gegevens worden direct daarna verwijderd.

5. Een cliëntendossier wordt uiterlijk bewaard tot 7 jaar na dossierdatum (laatste behandeling). Persoonsgegevens (zonder cliëntendossier) worden verwijderd na afloop van de laatste behandeling.

6. Een cliëntendossier wordt in beginsel niet gedeeld en kan slechts alleen in overleg met en met toestemming van en alleen via de cliënt ter inzage worden gesteld aan derden.

7. Alle gegevens worden beveiligd opgeslagen, dit ter verantwoording van de sportzorgmasseur.

8. Voor ondertekening van het cliëntendossier dient de cliënt ouder te zijn dan 16 jaar. Indien cliënt jonger is dan 16 jaar dient een gemachtigde (ouder / voogd) te tekenen

9. Cliënt ontvangt een kopie van het cliëntendossier.

10. De klachtenregeling autoriteit gegevensbescherming is van toepassing.