Huisregels

Praktijk Sportzorgmassage

Om afspraken en behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, gelden er een aantal huisregels. Indien je een afspraak maakt, gaan wij er van uit dat je op de hoogte bent van de huisregels. Deze regels zijn ook in de behandelruimte beschikbaar.

1. Persoonsgegevens zijn benodigd voor onderlinge communicatie en registratie / planning. Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn worden gevraagd. Dat betekent dat in vrijwel alle gevallen naam en telefoonnummer worden genoteerd. Indien er sprake is van een intake (zie: ”Intake”) worden ook medische gegevens gevraagd. In alle gevallen zal praktijk sportzorgmassage voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie AVG).


2. In de behandelruimte zijn alle middelen voorhanden om een gedegen behandeling uit te voeren. De cliënt hoeft geen eigen middelen mee te brengen (bv handdoeken).


3. Een goede hygiëne, ethiek en wederzijds respect zijn belangrijk. We verwachten van cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.


4. Het wordt op prijs gesteld als de telefoon tijdens de behandeling “stil” is.


5. Afspraken en annuleringen geschieden mondeling, telefonisch, via mail of WhatsApp. Indien je bij verhindering tenminste 24u van tevoren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Annuleringen binnen 24u van de gemaakte afspraak kunnen voor 50% in rekening worden gebracht.


6. Behandelingen worden professioneel en zorgvuldig uitgevoerd, echter ze gebeuren altijd op eigen risico.


7. Praktijk sportzorgmassage is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledige of verkeerd verstrekte informatie dan wel het verzwijgen van medische informatie van belang zijnde voor de behandelingen. Gevolgen n.a.v. een massage/behandeling komen voor risico van de cliënt.


8. Praktijk sportzorgmassage is niet aansprakelijk voor beschadigingen, diefstal en verlies van persoonlijke bezittingen.


9. Betaling van de behandeling kan contant of mobiel (Tikkie) geschieden (pinnen niet mogelijk). Indien je langer bij ons bekend bent, is het mogelijk de betaling via bankoverschrijving te voldoen. Voordeelpakketten zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en dienen direct aansluitend aan de eerste behandeling te worden afgerekend.Een nota kan op verzoek worden opgemaakt.


10. Er worden geen erotische massages verzorgd.


11. Indien we twijfelen over eigen competentie of bij contra-indicaties kan er af worden gezien van behandeling. Indien nodig wordt je doorverwezen naar een huis- of sportarts, fysiotherapeut, chiropractor of specialist.


12. Indien je ontevreden bent over een behandeling, geef het dan binnen 7 dagen aan, zodat er gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden. Mocht dit niet leiden tot een gewenst resultaat, dan kun je je wenden tot de klachtenregeling NGS. Meer info hieromtrent vind je op www.ngsmassage.nl.


13. Cliënten kunnen geweigerd worden indien zij onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, zich onzedelijk of ongepast gedragen dan wel niet voldoen aan de regels t.a.v. hygiëne, ethiek en respect.