Corona virus

Het Covid-19 (Corona) virus houdt iedereen bezig. 
Zoals u wellicht al vernomen heeft mag/gaat de praktijk vanaf 11 mei weer open. Ik maak alleen afspraken met mensen waarvan er met vrij grote zekerheid kan worden aangenomen dat ze gezond zijn en niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit gebeurt aan de hand van een telefonische triage. Op basis van dat gesprek kan er (al dan niet) een afspraak worden gemaakt voor een behandeling.
Mocht u na het maken van een afspraak toch (lichte) klachten krijgen, dan verzoek ik u de afspraak te annuleren.

Het maken van een afspraak wordt ontraden indien:
U behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM:
- Mensen van 70 jaar en ouder.
- Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:
.        Chronische luchtweg- of longproblemen,
.        Chronische hartpatiënten, 
.        Suikerziekte met complicaties, 
.        Nierziekte, 
.        Verminderde weerstand tegen infectie door medicijnengebruik,
.        Orgaan- of stamceltransplantatie,  
.        Geen of verminderd functionerende milt,
.        Bloedziekte, 
.        Kanker tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling,
.        Ernstige afweerstoornissen, 
.        Hivinfectie, 
.        Leverziekte, 
.        Ernstig overgewicht (BMI > 40).

U kunt geen afspraak maken als u (of een huisgenoot) één van onderstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) heeft: 
·        Neusverkoudheid
·        Loopneus
·        Niezen
·        Keelpijn
·        Hoesten
·        Verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
Als u 24 uur lang geen klachten heeft, kunt u weer een afspraak maken.

Aanvullende maatregelen  
Wat vraag ik van U?
* Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en
   gebruik van papieren zakdoekjes. 
* Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, binnen. 
* Kom alleen.
* Bij binnenkomst wast u op de daarvoor aangewezen plaats de handen (of gebruikt de handalcohol). 
* Houd 1.5 meter afstand. 
* Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen. 
* Houdt u er rekening mee dat de toiletten tijdelijk gesloten zijn. 
* Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch
   contact met mij op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan. 
* Betaling vindt in beginsel plaats via een zg. "Tikkie". 
* Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen breng ik uiteraard niet in rekening.
* Volg de instructies altijd op.
* Ik hoop op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later plaatsvindt dat u
   had gehoopt.   

Mijn voorzorgmaatregelen:
* Ik verricht geen werkzaamheden bij de geringste eigen ziekteverschijnselen.
* Ik geef geen hand bij binnenkomst en draag indien u dat wenst voor uw bescherming een mondkapje. 
* Na iedere cliënt reinig en desinfecteer ik alle (vervuilde) oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest.
* Ventileren van de behandelkamer.
* Ik plan meer tijd in voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken. 

 Blijf gezond!